Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruiken van deze website van Studex Benelux (hierna “Studex” genoemd) geschiedt volgens de hierna genoemde gebruiksvoorwaarden. Lees deze a.u.b. voor het gebruik maken van deze website door. Door het gebruiken van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u de gebruiksvoorwaarden niet accepteert, vragen wij u, deze website niet te gebruiken.

Als u persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van deze website invoert of verzendt,  gaat u ermee akkoord dat deze informatie zal worden behandeld volgens de regels van de databeschermingsverklaring van Studex.

Studex kan de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bijwerken en wijzigen. Ze zijn in hun huidige versie bindend. Worden er op deze website specifieke voorschriften worden opgenomen, hebben ze voorrang op deze voorwaarden.

Hier vindt U onze databeschermingsverklaring en onze gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Studex staat toe dat het  kunnen bekijken, downloaden en tijdelijk opslaan van afzonderlijke pagina’s in deze website op een computer voor niet-commercieel  gebruik plaats vindt. De inhoud kan niet gewijzigd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren in andere elektronische of gedrukte publicaties. Hetzelfde geldt voor de reproductie, permanente opslag of verzenden van inhoud van deze website. Een schending van deze bepalingen verbindt aan de onmiddellijke vernietiging van alle gedrukte of gedownloade inhoud. Wij behouden ons het recht voor verdere schadevergoeding te vorderen . Op deze website worden handelsmerken en bedrijfsnamen gebruikt.Zelfs als ze niet als zodanig zijn gemarkeerd, zijn de desbetreffende beschermende bepalingen van toepassing.

Bijdragen van gebruikers:

De Trend-blog van Studex staat gebruikers van de website toe bijdragen of commentaren te leveren, via de commentaar-functie. Studex accepteert geen bijdragen die strijdig zijn met strafrechtelijke en welke bepalingen dan ook van Nederland of België en die de goede zeden of goede manieren niet volgen. Deze betreffen met name:

  • Obsceen en intimiderend gedrag
  • Pornografische, nationalistische, racistische of andere inhoud die beledigend is voor anderen of illegale doeleinden nastreeft.
  • Propaganda van ongrondwettelijke organisaties
  • Het beledigen van andere personen

Bij schending van deze bepalingen behoudt Studex zich het recht om te voorkomen dat de gebruiker tijdelijk of permanent verwijderd wordt  en dat de bijdragen van deze gebruiker gewist worden. Beoordeling van een situatie die leidt tot een schrapping of intrekking gebeurt alleen naar goeddunken van Studex. De commentaar functie is de uitwisseling van informatie tussen Studex en de gebruiker en mag niet worden gebruikt door de gebruiker reclame doeleinden of commerciële achtergrond, spam of andere ongepaste inhoud. Auteursrechtelijk beschermde inhoud plaatsen is niet toegestaan. Verder is het niet toegestaan om vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens te publiceren, zoals adressen, telefoonnummers of e-mailadressen via de commentaar-functie. Houdt u er rekening mee dat uw opmerkingen  eerst door Studex moeten  worden goedgekeurd.

Links naar andere Websites

De op deze website geplaatste koppelingen naar webpagina’s van andere aanbieders bieden wij alleen aan als een dienstenaanbod voor de gebruikers van onze website. Wanneer u op zo een link klikt, verlaat u de Studex website. De toegang tot een externe website via een link op deze website is bereikbaar op uw eigen verantwoordelijkheid. Deze externe webpagina’s zijn de verantwoordelijkheid van de respectieve exploitanten. Studex heeft de inhoud van deze Websites bij de eerste verbinding in de externe links, gecontroleerd of er inbreuken plaats vonden. Op dat ogenblik vonden er geen overtredingen plaats. Studex heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Een permanente controle van deze externe links is niet logisch zonder concrete bewijzen van schendingen. Indien er schendingen van de wet zouden plaats vinden, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd. Het plaatsen van externe links betekent niet dat Studex de inhoud achter de koppeling maakt. Het betekent ook niet dat Studex deze producten, diensten, inhoud, informatie of materiaal aangeboden verkoopt of dat er een verbinding van Studex met de bovengenoemde is.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

 

De inhoud op deze website is onder uitsluiting van elke garantie beschikbaar, met name voor de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid voor specifieke doeleinden, alsmede de inhoud voor de vrijheid van rechten van derden en niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. Studex geeft op deze website niet-bindende tips voor de verzorging van oorgaatjes. Dit zijn de cosmetische tips, die niet moet worden opgevat als medische tips. Wij verstrekken feitelijke informatie die voor een leek begrijpelijk is. Deze informatie moeten een bezoek aan of behandeling door een arts of apotheker niet vervangen. Ze moeten ook niet worden opgevat als een uitnodiging voor zelfdiagnose, zelf-behandeling of niet behandelen van een mogelijke ziekte.

Studex kan de inhoud van deze website wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn bemoeien ons de actualiteit te volgen, maar zijn niet  verplicht om de inhoud van deze website  bij te werken. Bovendien, aanvaardt Studex geen aansprakelijkheid voor toegankelijkheid, technische herstel en virus-vrij van webpagina’s en gekoppelde bestanden.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de inhoud die wordt aangeboden op deze website is op eigen risico van de gebruiker.  Voor eventuele schade neemt Studex geen enkele aansprakelijkheid . Dit geldt in het geval van opzet en in het geval dat een aansprakelijkheid wettelijk verplicht is. Studex neemt geen kosten over voor uw apparatuur of gegevens, als er schade veroorzaakt wordt bij het gebruik van deze website.

Toegepast recht

De gebruiksvoorwaarden voor deze website zijn onderworpen aan het recht van Nederland en België. Bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen is de zetel van Studex Benelux bvba. Studex is er niet verantwoordelijk voor indien de inhoud van deze website voor gebruik buiten de Benelux geschikt is of toegang tot de inhoud van deze website buiten de Benelux toegestaan is. Deze toegang wordt gedaan op uw eigen initiatief en risico. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

Zo blijven we in contact

twitter Volg ons op Twitter.

Studex FanClub Benelux Studex Benelux

Pinterest Bezoek ons op on Pinterest.

Studex Europe Instagram Volg ons op Instagram.

YouTube Bekijk onze video’s op YouTube.

email Stuur ons een bericht.

rss Abonneer U op onze RSS-Feed.

@StudexBenelux op Twitter

Zo eenvoudig gaat het